[Jelah Nguyễn] Cryptocurrency Sharing Center CSC 12/04/2018

@JelahNguyễn chia sẻ về thị trường crypto currency và phân tích kỹ thuật.