Phân tích NEO – Ethereum Trung Quốc sẽ đánh bại Ethereum chính hiệu?

NEO là nền tảng tiền mã hoá phân quyền, mã nguồn mở đầu tiên được ra mắt tại Trung Quốc. Dự án này có hướng đi, kế hoạch, công nghệ, và cơ chế khá giống với Ethereum. Do đó, nhiều người đã gọi NEO là Ethereum của Trung Quốc, và có thể truất ngôi của Ethereum trong tương lai.

————————————————————-

Hãy kết nối với chúng tôi để cập nhật những thông tin mới, chính xác, khách quan nhất về Bitcoin, cryptocurrency.

+ Telegram: https://t.me/tiendientuorg
+ Facebook: https://www.facebook.com/tiendientu.org/
+ Website: https://tiendientu.org/
+ Email liên hệ làm video giới thiệu/quảng bá dự án: contact@tiendientu.org