CoinCasso Cryptocurrency Exchange Platform & ATM’s Network (CCX)

Registration/ регистрация:
https://coincasso.io/register.aspx?u=1230

#CoinCasso #CCX #giełda #exchange #kryptowalut #cryptocurrency

English PDF: https://organicdigit.com/index.php/s/m7UJOsZYHU3IY7X/download?path=%2F&files=EN16102018-CCX%20-%20SUMMATION.pdf

Polski PDF: https://organicdigit.com/index.php/s/m7UJOsZYHU3IY7X/download?path=%2F&files=PL16102018-CCX%20-%20PODSUMOWANIE.pdf

Rosyjski / Pусский PDF: https://organicdigit.com/index.php/s/m7UJOsZYHU3IY7X/download?path=%2F&files=RU16102018-CCX%20-%20РЕЗЮМЕ.pdf

Whitepaper English:
https://organicdigit.com/index.php/s/pCFA5DPGELtajWa/download?path=%2FWersje%20Angielskie&files=ENGLISH_CoinCasso_official_ENV1.pdf

Whitepaper (Biznesplan) Polski:
https://organicdigit.com/index.php/s/pCFA5DPGELtajWa/download?path=%2FWersje%20Polskie&files=POLISH_CoinCasso_official_PLV1.pdf
💥Updated on 20/10/2018:
“Dear users,
To avoid over the sale of tokens, we excluded the possibility of direct purchase after clicking BUY CCX. From time to time, BTC / BCH requires a longer wait for confirmation, which recently resulted in the fact that we sold more tokens than planned. Currently, to buy a token you must first deposit funds and then buy a token, as soon as the funds are posted.
DEPOSIT ➡️ COINPAYMENTS and BUY CCX after posting. ”

✅ MY investment for 20.10.2018 – 25,000 CCX.

WARNING:
All rights reserved! Copying, reproduction and use of content, photos and videos without my consent is forbidden!

REMEMBER!
Each investment involves the risk of losing all earned and invested money!

!!!! IMPORTANT NOTE !!!!
Before starting any business, be sure to make a realistic assessment of your financial capabilities, read everything thoroughly and analyze in detail, or confront other similar publications. The profile you are viewing is not an investment guide as defined in the Ordinance of the Minister of Finance of October 19, 2005 on information being recommendations regarding financial instruments or their issuers (Journal of Laws from 2005 No. 206, item 1715). Nevertheless, the content presented may be helpful in earning and online marketing. Remember that none, but this is no way to earn money, never gives a 100% guarantee of earnings and you will not receive this guarantee from us.

💥Aktualizacja z dnia 20.10.2018r:
„Drodzy użytkownicy,
By uniknąć nad sprzedaży tokenów, wyłączylismy możliwość bezpośredniego zakupu po kliknięciu KUP CCX. Od czasu do czasu sięć BTC/BCH wymaga dłuższego oczekiwania na potwierdzania co ostatnio spowodowało, że sprzedaliśmy więcej tokenów niż było to zaplanowane. Aktualnie aby zakupić token należy najpierw dokonać depozytu środków i dopiero wtedy zakupić token, jak tylko środki zostaną zaksięgowane.
DEPOZYT ➡️ COINPAYMENTS oraz KUP CCX po zaksięgowaniu.”

✅Moja inwestycja na dzień 20.10.2018r – 25.000 sztuk CCX.

OSTRZEŻENIE:
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści, zdjęć i filmików, bez mojej zgody jest zabronione!

PAMIĘTAJ!
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty wszystkich zarobionych i zainwestowanych pieniędzy!

!!!! UWAGA WAŻNE !!!!
Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu pamiętaj o dokonaniu realistycznej oceny swoich możliwości finansowych, dokładnie wszystko przeczytaj i szczegółowo przeanalizuj, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami. Profil, którą przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Pamiętaj, że żaden, ale to żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i od nas tej gwarancji również nie otrzymasz.