การใช้ IoT ภายในโรงงานประเทศญี่ปุ่น | iT24Hrs

พาไปชมโรงงานที่ญี่ปุ่น โรงงานที่นำเทคโนโลยี IoT มาช่วยสั่งการควบคุมได้อัตโนมัติ Hitachi ได้มีการพัฒนาเชิงลึก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนางานผ่านการวิเคราะห์ได้จากภาพ!!

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/it24hrs
twitter.com/panraphee
twitter.com/it24hrs
IG: panraphee