Tag: tiền ảo việt nam

#100 – Happy Bitcoin Pizza Day / Verge bị tấn công 51% / Quy định Crypto / CNBC bơm Bitcoin Cash

#100 – Happy Bitcoin Pizza Day / Verge bị tấn công 51% /  Quy định Crypto / CNBC bơm Bitcoin Cash

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

#97 – Bitcoin Cash Hard Fork / Steve Wozniak – Ethereum là Apple của Crypto

#97 – Bitcoin Cash Hard Fork / Steve Wozniak – Ethereum là Apple của Crypto

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

#92 – Consensus 2018 – Ngày 1 + Zcash lên sàn Gemini

#92 – Consensus 2018 – Ngày 1 + Zcash lên sàn Gemini

Consensus bản đồ – https://consensus2018.mapyourshow.com/7_0/floorplan/index.cfm?st=featured Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại…

#91 – Thị trường phục hồi / TRX và EOS MainNet / Consensus chuẩn bị bắt đàu / GreenX ICO

#91 – Thị trường phục hồi / TRX và EOS MainNet / Consensus chuẩn bị bắt đàu / GreenX ICO

GreenX ICO ► Link giới thiệu tham gia – sẽ nhận được thêm 10% bonus khi sử dụng link này + bonus hiện tại: https://ico.greenx.network?ref=oaVGmJ799e ► Telegram group: https://t.me/GreenXvn ► Hỏi Đáp GreenX: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2051823998407426&set=a.1975158136074013.1073741828.100007395360771&type=3&theater ► Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1rNMpBTW6VyuF6isuZt_FHUR5NdXcKwSI/view Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời…

#88 – Bytecoin (BCN)? / Bitcoin – $39K / Robinhood mở rộng giao dịch Crypto

#88 – Bytecoin (BCN)? / Bitcoin – $39K / Robinhood mở rộng giao dịch Crypto

GreenX ICO ► Link giới thiệu – ThuanCapital được thêm 10% bonus + bonus hiện tại: https://ico.greenx.network?ref=oaVGmJ799e ► Telegram group: https://t.me/GreenXvn ► Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1rNMpBTW6VyuF6isuZt_FHUR5NdXcKwSI/view Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ…

#84 – Thị trường đang nghỉ ngơi / Ethereum họp SEC ngày mai / EOS.IO 4.0 / Steemit 2.0?

#84 – Thị trường đang nghỉ ngơi / Ethereum họp SEC ngày mai / EOS.IO 4.0 / Steemit 2.0?

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

Cập Nhật Lộ Trình Cardano (ADA Roadmap)

Cập Nhật Lộ Trình Cardano (ADA Roadmap)

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

#82 – ETH phá $800 / Bitcoin Core / Bitmain máy đào Zcash / Reddit về giá Ethereum

#82 – ETH phá $800 / Bitcoin Core / Bitmain máy đào Zcash / Reddit về giá Ethereum

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

#78 – BTC thử 10k / Blockchain tập trung ? / Rhett Creighton scam / Bitcoin Cash là Bitcoin?

#78 –  BTC thử 10k / Blockchain tập trung ? / Rhett Creighton scam / Bitcoin Cash là Bitcoin?

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…

25/4 #74 EOS / TRON / MyEtherWallet DNS Hack / Ether không phải là một cổ phiếu

25/4 #74 EOS / TRON / MyEtherWallet DNS Hack / Ether không phải là một cổ phiếu

Chào mừng các bạn mới đến với ThuanCapital, và cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Lưu ý rằng Thuận hay các admin của nhóm Telegram sẽ không tự động inbox trước cho bạn. Hiện giờ Thuận cũng không có kinh doanh gì hay làm đại diện cho bất cứ đồng…