Tag: Video Game (Industry)

Đột Kích | Teaser BCN tháng 11/2018 – Thế chiến AI

Đột Kích | Teaser BCN tháng 11/2018 – Thế chiến AI

Kênh YouTube chính thức của (Tên Game) tại Việt Nam. 💎 VTC GAME – Game is Life 💎 “Nhà phát hành có chất lượng chăm sóc khách hàng chuẩn 5 sao” 💎 Fanpage: https://www.facebook.com/congvtcgame/ 💎 Website: https://vtcgame.vn/ 💎 Youtube: http://bit.ly/2kEt3bm

Đột Kích | Trải nghiệm BCN Đảo Sinh Tồn Đột Kích – Ngày 14/10/2018

Đột Kích | Trải nghiệm BCN Đảo Sinh Tồn Đột Kích – Ngày 14/10/2018

Kênh YouTube chính thức của Đột Kích tại Việt Nam. 💎 VTC GAME – Game is Life 💎 “Nhà phát hành có chất lượng chăm sóc khách hàng chuẩn 5 sao” 💎 Fanpage: https://www.facebook.com/congvtcgame/ 💎 Website: https://vtcgame.vn/ 💎 Youtube: http://bit.ly/2kEt3bm

Đột Kích | Nhân vật quyến rũ Fox Noble Gold – BCN tháng 8/2018

Đột Kích | Nhân vật quyến rũ Fox Noble Gold – BCN tháng 8/2018

Kênh YouTube chính thức của (Tên Game) tại Việt Nam. 💎 VTC GAME – Game is Life 💎 “Nhà phát hành có chất lượng chăm sóc khách hàng chuẩn 5 sao” 💎 Fanpage: https://www.facebook.com/congvtcgame/ 💎 Website: https://vtcgame.vn/ 💎 Youtube: http://bit.ly/2kEt3bm

Đột Kích | Trailer BCN 1276 – Triệu Tập Rồng Thiêng

Đột Kích | Trailer BCN 1276 – Triệu Tập Rồng Thiêng

Kênh YouTube chính thức của Đột Kích tại Việt Nam. 💎 VTC GAME – Game is Life 💎 “Nhà phát hành có chất lượng chăm sóc khách hàng chuẩn 5 sao” 💎 Fanpage: https://www.facebook.com/congvtcgame/ 💎 Website: https://vtcgame.vn/ 💎 Youtube: http://bit.ly/2kEt3bm

Gorgc Antimage – Tide Hunter is so Tanky OMG Dota 2

Gorgc Antimage – Tide Hunter is so Tanky OMG Dota 2

🔴 Learn DOTA2 on GameLeap with 50% Discount https://www.game-leap.com/promo/dota2rapier 💖Gorgc Antimage – Tide Hunter is so Tanky OMG Dota 2 😍Drop a Like, Comment and Subscribe if you like this video, Thank you brah. Like Our Facebook : https://www.facebook.com/dota2rapier/ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ MatchID: Most Recent Upload: https://goo.gl/hK1GdA Most Popular Upload: https://goo.gl/x2SNhB ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 🔥Check Our PLAYLISTS ♚ SingSing…